Oferta

Jako koncesjonowane przedsiębiorstwo energetyczne TB Energia Sp. z o.o. oferuje:

  1. Uzyskanie warunków przyłączenia i zawarcie umowy przyłączeniowej, wykonanie projektu wykonawczego wraz z załatwieniem wszelkich formalności związanych z realizacją inwestycji związanej z wybudowaniem sieci energetycznej;
  2. Wybudowanie sieci w granicach: od punktu połączenia sieci z głównym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego do układów pomiarowych (na zaciskach licznika energii elektrycznej w kierunku odbiorcy); w ramach inwestycji wybudowana będzie:
    • linia kablowa SN,
    • stacja transformatorowa (jedna lub kilka w zależności od potrzeb) składająca się z następujących elementów: rozdzielnica Sn, rozdzielnica nn, transformatory wynikające z bilansu mocy,
    • linie kablowe niskiego napięcia do rozdzielnic licznikowych oraz rozdzielnice licznikowe;
  3. Utrzymywanie sieci w dobrym stanie technicznym umożliwiającym stałe dostawy energii elektrycznej w całym okresie eksploatacji tzn. przez cały okres prowadzenia działalności związanej z obrotem i dystrybucją energią elektryczną;
  4. Po wybudowaniu sieci TB Energia (przedsiębiorstwo energetyczne) prowadzi na terenie nieruchomości działalność związaną z obrotem i dystrybucją energii elektrycznej dla odbiorców w taryfie C (po stronie niskiego napięcia). TB rozlicza z zużytej energii bezpośrednio każdego najemcę, właściciela lokalu oraz zarządcę (właściciela) z energii zużytej na powierzchniach wspólnych.

Przedsiębiorstwo energetyczne TB Energia Sp. z o. o. zapewnia odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych

Informujemy, że TB Energia Sp. z o. o. od dnia 1 grudnia 2020 r. zapewnia odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w formie elektronicznej oraz do faktur elektronicznych. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej  prosimy korzystać z adresu poczty elektronicznej energia@telenergbis.pl. Informacje będą udzielane na zapytanie kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonych pomiędzy stronami. Odbiorcy zainteresowani  uzyskaniem faktur elektronicznych muszą zaakceptować stosowanie tej formy sporządzania faktur.

Dodatkowe informacje w zakresie dostępu do informacji o rozliczeniach w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych udzielamy na bieżąco pod numerem telefony: (42) 680-81-46.

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Liczymy na owocną współpracę