Oferta

Jako koncesjonowane przedsiębiorstwo energetyczne Telenerg–Bis Energia Sp. z o.o. oferuje:

  1. Uzyskanie warunków przyłączenia i zawarcie umowy przyłączeniowej, wykonanie projektu wykonawczego wraz z załatwieniem wszelkich formalności związanych z realizacją inwestycji związanej z wybudowaniem sieci energetycznej;
  2. Wybudowanie sieci w granicach: od punktu połączenia sieci z głównym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego do układów pomiarowych (na zaciskach licznika energii elektrycznej w kierunku odbiorcy); w ramach inwestycji wybudowana będzie:
    • linia kablowa SN,
    • stacja transformatorowa (jedna lub kilka w zależności od potrzeb) składająca się z następujących elementów: rozdzielnica Sn, rozdzielnica nn, transformatory wynikające z bilansu mocy,
    • linie kablowe niskiego napięcia do rozdzielnic licznikowych oraz rozdzielnice licznikowe;
  3. Utrzymywanie sieci w dobrym stanie technicznym umożliwiającym stałe dostawy energii elektrycznej w całym okresie eksploatacji tzn. przez cały okres prowadzenia działalności związanej z obrotem i dystrybucją energią elektryczną;
  4. Po wybudowaniu sieci Telenerg – Bis (przedsiębiorstwo energetyczne) prowadzi na terenie nieruchomości działalność związaną z obrotem i dystrybucją energii elektrycznej dla odbiorców w taryfie C (po stronie niskiego napięcia). Telenerg – Bis rozlicza z zużytej energii bezpośrednio każdego najemcę, właściciela lokalu oraz zarządcę (właściciela) z energii zużytej na powierzchniach wspólnych.

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Liczymy na owocną współpracę