Oferta

TB 2 Energia Sp. z o.o. oferuje:

  1. Wybudowanie sieci w granicach: od punktu połączenia sieci z głównym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego do układów pomiarowych (na zaciskach licznika energii elektrycznej w kierunku odbiorcy); w ramach inwestycji wybudowana będzie:
    • linia kablowa SN,
    • stacja transformatorowa (jedna lub kilka w zależności od potrzeb) składająca się z następujących elementów: rozdzielnica Sn, rozdzielnica nn, transformatory wynikające z bilansu mocy,
    • linie kablowe niskiego napięcia do rozdzielnic licznikowych oraz rozdzielnice licznikowe;
  2. Utrzymywanie sieci w dobrym stanie technicznym umożliwiającym stałe dostawy energii elektrycznej w całym okresie eksploatacji tzn. przez cały okres prowadzenia działalności związanej z obrotem i dystrybucją energią elektryczną – koszty napraw, remontów, bieżącej konserwacji w tym zakresie ponosi TB Energia;
  3. Po wybudowaniu sieci TB Energia (przedsiębiorstwo energetyczne) prowadzi na terenie nieruchomości działalność związaną z obrotem i dystrybucją energii elektrycznej dla odbiorców po stronie niskiego napięcia. TB rozlicza z zużytej energii bezpośrednio każdego najemcę, właściciela lokalu oraz zarządcę (właściciela) z energii zużytej na powierzchniach wspólnych.

Przedsiębiorstwo energetyczne TB2 Energia Sp. z o. o. Sp. k. zapewnia odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych

Informujemy, że TB2 Energia Sp. z o. o. Sp. k. od dnia 1 grudnia 2020 r. zapewnia odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w formie elektronicznej oraz do faktur elektronicznych. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej  prosimy korzystać z adresu poczty elektronicznej energia@telenergbis.pl. Informacje będą udzielane na zapytanie kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonych pomiędzy stronami. Odbiorcy zainteresowani  uzyskaniem faktur elektronicznych muszą zaakceptować stosowanie tej formy sporządzania faktur.

Dodatkowe informacje w zakresie dostępu do informacji o rozliczeniach w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych udzielamy na bieżąco pod numerem telefony: (42) 680-81-46.

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Liczymy na owocną współpracę