Oferta

TB 2 Energia Sp. z o.o. oferuje:

  1. Wybudowanie sieci w granicach: od punktu połączenia sieci z głównym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego do układów pomiarowych (na zaciskach licznika energii elektrycznej w kierunku odbiorcy); w ramach inwestycji wybudowana będzie:
    • linia kablowa SN,
    • stacja transformatorowa (jedna lub kilka w zależności od potrzeb) składająca się z następujących elementów: rozdzielnica Sn, rozdzielnica nn, transformatory wynikające z bilansu mocy,
    • linie kablowe niskiego napięcia do rozdzielnic licznikowych oraz rozdzielnice licznikowe;
  2. Utrzymywanie sieci w dobrym stanie technicznym umożliwiającym stałe dostawy energii elektrycznej w całym okresie eksploatacji tzn. przez cały okres prowadzenia działalności związanej z obrotem i dystrybucją energią elektryczną – koszty napraw, remontów, bieżącej konserwacji w tym zakresie ponosi TB Energia;
  3. Po wybudowaniu sieci TB Energia (przedsiębiorstwo energetyczne) prowadzi na terenie nieruchomości działalność związaną z obrotem i dystrybucją energii elektrycznej dla odbiorców po stronie niskiego napięcia. TB rozlicza z zużytej energii bezpośrednio każdego najemcę, właściciela lokalu oraz zarządcę (właściciela) z energii zużytej na powierzchniach wspólnych.

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Liczymy na owocną współpracę